Deze website wordt beheerd door FMT Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het FMT Online privacybeleid, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Verzameling van Persoonlijke informatie
Wanneer u bepaalde activiteiten uitvoert op deze website, zoals producten bestellen, software downloaden, of meedoen aan wedstrijden, vraagt FMT. u mogelijk bepaalde informatie over uzelf te verstrekken door een online-formulier in te vullen en te verzenden. Er is voor u geen enkele verplichting aan deze activiteiten mee te doen. Als u echter besluit aan deze activiteiten mee te doen, kan FMT. u vragen persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, postadres, e-mailadres en andere persoonlijke informatie over uw identiteit. Wanneer u producten bestelt op de website, wordt u mogelijk om een creditcard-nummer gevraagd.

FMT verzamelt deze informatie om uw deelname in de activiteiten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen. Als u bijvoorbeeld een product bestelt, wordt de informatie gebruikt om uw licentie en eventuele rechten op technische ondersteuning, upgrade-kortingen en andere voordelen te registreren. Mogelijk worden deze aan geregistreerde gebruikers verstrekt. Als u meedoet aan een wedstrijd, wordt informatie verzameld om de inzending te beoordelen en om contact met u op te kunnen nemen over de wedstrijd of over de toekenning van prijzen. FMT gebruikt de informatie die u verstrekt ook om u op de hoogte te houden van product-upgrades, speciale aanbiedingen en andere FMT-producten en diensten.

FMT ziet in dat het belangrijk is dat er op verantwoorde wijze gebruik wordt gemaakt van deze informatie en hecht er veel waarde aan dat dat gebeurt. Als u niet wilt dat de informatie die u verstrekt aan FMT, wordt gebruikt om u te informeren over andere producten en speciale aanbiedingen van FMT en u geeft dat door wanneer u de informatie aan FMT verstrekt, houdt FMT daar rekening mee. Voorts kan FMT bepaalde informatie aan een select aantal andere bedrijven of organisaties doorgeven, omdat wij denken dat die bedrijven of organisaties misschien producten of diensten aan te bieden hebben die voor u van belang kunnen zijn. Als u niet wilt dat FMT de informatie die u verstrekt doorgeeft aan andere bedrijven, laat u dat weten wanneer u uw informatie aan FMT verstrekt. FMT houdt dan rekening met uw wensen. U zult begrijpen en ermee in stemmen dat om een activiteit (bijvoorbeeld, het bestellen van een product) te voltooien en de ermee verband houdende bestanden bij te werken, FMT en zijn zustermaatschappijen, afdelingen en vertrouwde leveranciers de persoonlijke informatie die u aan FMT verstrekt ten behoeve van een bepaalde activiteit mogelijk moeten overzenden, opslaan en verwerken in één van de landen waar uw bedrijven kantoor houden, inclusief zonder beperking. Uw persoonlijke informatie zal niet voor enig ander doel buiten de Europese Gemeenschap worden verzonden, tenzij u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Het gebruik van cookies
Wanneer u www.fmt.nl bezoekt, kunt u anoniem over de website surfen en hebt u toegang tot belangrijke informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt. Om onze website te verbeteren gebruiken wij "cookies" om uw bezoek bij te houden. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door de webserver wordt overgezonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart: uw wachtwoorden, uw aankopen en voorkeuren worden erin vastgelegd. Een cookie kan niet worden uitgevoerd als code en kan geen virussen overbrengen.

De meeste browsers zijn in principe zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt te beslissen of u het wilt accepteren of niet. (Voor sommige web-pagina's is daar een toestemming voor nodig, cookies kunnen niet worden geweigerd. Gebruikers die geen cookies wensen te ontvangen, zullen waarschijnlijk geen toegang krijgen tot dergelijke webpagina's.)

FMT gebruikt weliswaar cookies om uw bezoek aan www.fmt.nl bij te houden en onze webservers leggen automatisch het IP/Internet-adres van uw computer vast, maar deze informatie zegt niets over uw persoonlijke identiteit en u blijft anoniem, tenzij u FMT op andere wijze persoonlijke informatie hebt verstrekt.

Uw persoonlijke informatie bijwerken
U hebt het recht van toegang tot uw persoonlijke informatie en de voorkeursinstellingen ten aanzien van uw privacy en u hebt het recht deze gegevens te corrigeren. U kunt dit doen door naar FMT te schrijven op het volgende adres:

FMT
Uilenwaard 48
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands
E-mail: info@fmt.nl

Wij verzoeken u uw naam, adres en/of e-mailadres te vermelden wanneer u contact met ons opneemt. Houd rekening met het feit dat FMT niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van niet-FMT-websites waarnaar een koppeling bestaat op een willekeurige FMT-website.